توسعه چرخه صادرات
۱۳۹۸-۰۷-۰۵

فیلم نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۲

شرکت نام آوران بام سبز: دومین نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با محوریت صادرات کالاهای ایرانی توسط شرکت نام آوران بام سبز در هتل همای شماره یک مشهد برگزار شد. […]
۱۳۹۸-۰۷-۰۱

گزارش تصویری نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۲

شرکت نام آوران بام سبز: دومین نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با محوریت صادرات کالاهایی ایرانی توسط شرکت نام آوران بام سبز در هتل همای شماره یک مشهد برگزار شد. […]
۱۳۹۸-۰۶-۳۱

نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۲ در هتل هما شماره یک مشهد برگزار شد

شرکت نام آوران بام سبز: دومین نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با محوریت صادرات کالاهای ایرانی در هتل همای شماره یک مشهد برگزار شد. در این نشست یک روزه که […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۲

فیلم نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۱

شرکت نام آوران بام سبز: نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با همکاری شهرک صنعتی توس مشهد، خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با حضور مسئولین، […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۷

بولتن خبری تصویری نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۱

شرکت نام آوران بام سبز: به همت ستاد خبری نمایشگاه صادراتی تولید ایرانی – برند جهانی، مجموعه ای تصویری و خبری از رویداد تخصصی توسعه چرخه صادرات که با همکاری […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۷

گزارش تصویری نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات ۱

شرکت نام آوران بام سبز: نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با همکاری شهرک صنعتی توس مشهد، خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با حضور […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۷

نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات در مشهد برگزار شد

شرکت نام آوران بام سبز: نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با همکاری شهرک صنعتی توس مشهد، خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با حضور […]