نشست تجلیل از کارآفرینان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی برگزار شد